Stichting Kwasa voert kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Zuid-Afrika uit. Zo verbeteren we stapje voor stapje het leven van mensen op het platteland aldaar! Stichting Kwasa is in 2008 door een groep vrijwilligers opgericht om samen met haar Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie TransCape kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het platteland van de Oostkaap in Zuid-Afrika uit te voeren. Die projecten hebben betrekking op de bevordering van educatie (bijvoorbeeld het uitdelen van studiebeurzen of het verstrekken van nieuwe lesboeken op een school), het verstrekken van microkredieten (kleinschalige leningen aan mensen die niet bij de bank terecht kunnen om een eigen bedrijf te beginnen en zo in hun eerste levensbehoefte te voorzien) en de voorlichting over HIV & Aids (bijvoorbeeld een voorlichtingsmiddag in een lokaal dorp).

Bedrijven kunnen ons steunen door een gift (eenmalig of periodiek) te doen, onze (h)eerlijke wijn te kopen (bijvoorbeeld voor in het kerstpakket of als relatiegeschenk) of door hun oude IT hardware te doneren. De opbrengsten gebruiken we voor de volle 100% voor onze projecten. We kennen geen strijkstok en alle inkomsten gaan dus echt naar onze projecten! Zodoende kan Stichting Kwasa mooie projecten uitvoeren en echt een verschil maken in het leven van de mensen in Zuid-Afrika! Die methode werkt, dat laten we al ruim 14 jaar zien!

‘De samenwerking met 7Digits is daarin een mooie manier om, zonder dat mensen een geldelijke bijdrage doen, toch onze projecten te sponsoren. En we redden er oude hardware mee die anders misschien weggegooid werd. Dat is een mooi win-win situatie! We zijn dan ook erg blij met de samenwerking’.

KwasaRobert Verboon
Oprichter en voorzitter Stichting Kwasa

 

Help Stichting Kwasa en doneer uw oude ICT- apparatuur of overtollige hardware aan 7Digits

Dit ISO-gecertificeerde bedrijf uit Pijnacker recyclet of hergebruikt uw oude apparatuur. De opbrengst hiervan gaat volledig naar Stichting Kwasa.

Met uw ICT-donatie maakt Stichting Kwasa het verschil. Hier de drie lopende projecten:

Stichting Kwasa It hardware doneren AfrikaStichting Kwasa steunt onder andere het Mdumbi Education Center (MEC). Het MEC is een plek waar voor- en naschoolse lessen worden gegeven aan kinderen op het platteland. Het lesniveau op de lokale basis- en middelbare scholen is vaak niet zo hoog en de leerlingen krijgen op het MEC extra lessen en steun. Zo krijgen ze toch hetzelfde opleidingsniveau en daarmee dezelfde kansen als de kinderen in de grote stad, waar het lesniveau vaak een stuk hoger is.

It doneren goede doel Afrika Kwasa

De voorlichting over HIV & Aids en het belang van veilige seks is iets waar nog een groot taboe op zit op het platteland van Zuid-Afrika. Daarom organiseren we op middelbare scholen voorlichtingsmiddagen waar door middel van toneel belangrijke informatie wordt overgebracht op de leerlingen, die ze anders thuis niet te horen zouden krijgen. Zo proberen we zowel HIV-besmettingen als bijvoorbeeld tienerzwangerschappen te voorkomen.

donate it hardware

Microkredieten zijn kleinschalige leningen (vaak rond de € 250,-) aan mensen die een eigen bedrijf willen beginnen. Deze mensen kunnen vaak niet bij de bank terecht voor een lening, omdat ze geen onderpand hebben. Een eigen bedrijf is vaak de enige manier om inkomsten te genereren, omdat er geen werk op het platteland is. Een eigen “supermarkt aan huis” is een veelvoorkomende manier om toch wat inkomsten te genereren en zo te voorzien in de eerste levensbehoefte.

Steun Stichting Kwasa en doneer uw oude ICT apparatuur aan 7Digits

7Digits biedt u een veilige en duurzame oplossing voor uw afgeschreven hardware. Hiermee steunt u Stichting Kwasa en draagt u uw steentje bij aan een circulaire wereld.

Uw oude apparatuur wordt gerecycled of hergebruikt. Ook uw oude data zijn in veilige handen bij 7Digits. Deze worden vernietigd of volledig verwijderd. De processen hiervan staan beschreven in de scope van onze ISO 9001, 14001, 27001-certificaten. Deze worden elk jaar door Kiwa geaudit.

De opbrengst van de restwaarde van uw oude ICT- apparatuur stort 7Digits op de rekening van Stichting Kwasa. Stichting Kwasa verricht veel goed werk op het platteland van Zuid-Afrika en richt zich hierbij op drie doelen. Dit zijn: naschoolse educatie, voorlichting over HIV/AIDS en het verstrekken van microkredieten aan startende ondernemers.

Wilt u ook helpen? Bel of mail ons gerust!  +31 (0) 157 501015 of info@7Digits.eu.

Auteur: Mieke Woudenberg